Hizmetlerimiz

Planlama,
Konsept ve İçerik Geliştirme,
Envanter ve Koleksiyon Temini,
Sergi ve Deneyim Tasarımı,
Grafik tasarım,
Tamamlayıcı Unsurlar,
Üretim,
Kurulum.

Kurum

Gaziantep Şahinbey Belediyesi

İslam Bilim Tarihi Müzesi

8.-16. yüzyıl arasında Müslüman âlimlerin astronomi, fizik, kimya, coğrafya ve tıp gibi alanlardaki üretimlerinin sergilendiği, bilgi ve tekniğe yaklaşımlarının aktarıldığı müze, insanlığın ortak birikimine yaptıkları katkıyı, böylesine büyük bir medeniyetin ve güçlü bir geleneğin hak ettiği ihtişama yakışacak şekilde yansıtıyor. 

Müzeye ev sahipliği yapan 19. yüzyıla ait 3 katlı okul binası, anlatılan tarihsel sürecin bir parçası kılınarak âlimlerin çalışmalarını yürüttükleri bir atölye hissini verecek şekilde kurgulandı. Müzede yer verilen, İslam bilim tarihi uzmanları tarafından belirlenen 100 kadar alet, âlimlerin eserlerinde yer verdikleri tarifler ışığında, son teknolojinin sunduğu imkanlar ile hassas el işçiliği yapan ustalar sayesinde hayat buldu. Müzedeki tarihi yolculuk deneyimini pekiştirmek adına da çeşitli interaktif uygulamalara yer verildi. 

2014 yılında Gaziantep, Şahinbey’de ziyarete açılan müzenin her aşaması hem Müslümanların doğa ve varlık ile uyumunu hem de bunu bilim teknik alanındaki çalışmalarına da yansıttıkları gerçeğini gözler önüne seriyor. 

Ortak birikim, hususi katkı

Müslüman âlimlerin insanlığın ortak birikimine yaptıkları katkı, böylesine büyük bir medeniyetin ve güçlü bir geleneğin hak ettiği ihtişama yakışacak şekilde yansıtılıyor.

 

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:100/2-Beyoğlu/İstanbul