Hakkımızda Ne Yapıyoruz? Nasıl Yapıyoruz?

Alart bir kültür yönetim ofisidir.

ALART Hakkında

Alart, 2013 yılından beri müze, sergi, deneyim tasarımı ve yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren İstanbul merkezli bir kültür yönetim ofisidir.

kültür
yöne-
tim
ofisi

Ne Yapıyoruz?

Alart, yürüttüğü projelerde kreatif direktör, küratör, mimar, iç mimar, sergi ve deneyim tasarımcısı, grafik tasarımcı, interaktif medya tasarımcısı, koordinatör ve akademisyenlerden oluşan ekibiyle içerik uzmanları ve danışmanlarla işbirliği yaparak özgün, ilham verici, bütüncül işler üretmektedir.

Nasıl Yapıyoruz?

Müze Tasarımı

Alart, müze tasarımı projelerinde projenin ölçeğinden ve mevcut aşamasından bağımsız ilkesel bir yöntem ve strateji izler. Derin bir araştırmanın merkezde olduğu yöntem doğrultusunda projelerde temel olarak üç aşama takip edilir. Bunlar; konsept-içerik geliştirme, tasarım ve uygulama aşamalarıdır. Bu bağlamda projenin mahiyetine göre: araştırma, planlama, kreatif yönetim, konsept geliştirme, içerik geliştirme, küratörlük, mekânsal sergi tasarımı, fiziksel/dijital deneyim tasarımı, sanat yönetmenliği, grafik tasarım, multimedya tasarımı, uygulama, tamamlayıcı unsur tasarımı, tamamlayıcı program geliştirme, tanıtım ve sosyal medya yönetimi başlıkları üzerinde çalışılır.

Alart, derin ve bütüncül bir yaklaşımla konsept-içerik geliştirme, tasarım ve uygulama projeleri yürütür.

Sergi ve
Deneyim Tasarımı

Alart, sergi ve deneyim tasarımı projelerinde projenin kalıcı, periyodik ya da gezici olmasına bağlı farklı prosedürler gözetir. Sürdürülebilirlik, performans ve lojistik odaklı farklı prosedürlere karşın tüm sergi ve deneyim projelerinde projenin türünden ve ölçeğinden bağımsız ilkesel bir yöntem ve strateji izlenir. Derin bir araştırmanın merkezde olduğu yöntem doğrultusunda projelerde temel olarak üç aşama takip edilir. Bunlar temel olarak konsept ve içerik geliştirme, tasarım ve uygulama aşamalarıdır. Bu bağlamda projenin mahiyetine göre: araştırma, planlama, kreatif yönetim, konsept geliştirme, içerik geliştirme, küratörlük, mekânsal sergi tasarımı, fiziksel/dijital deneyim tasarımı, sanat yönetmenliği, grafik tasarım, multimedya tasarımı, uygulama, tamamlayıcı unsur tasarımı, tamamlayıcı program geliştirme, tanıtım ve sosyal medya yönetimi başlıkları üzerinde çalışılır.

Alart yetkin ekibi, içerik uzmanları ve danışmanlarla işbirliği yaparak özgün,
ilham verici, bütüncül projeler üretir

Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:100/2-Beyoğlu/İstanbul