Hizmetlerimiz

Planlama,
Konsept ve İçerik Geliştirme.

Kurum

İbn Haldun Üniversitesi

İbni Haldun

Kuruluş çalışmaları 2015 yılında tamamlanan İbn Haldun Üniversitesi eğitim faaliyetlerine başlamış ve fakat ana yerleşkesi inşa edilmemişti. Üniversite ismiyle anılacağı ünlü sosyolog ve tarihçi İbn Haldun’dan aldığı ilhamla sosyal bilimler alanında geçmiş ve gelecek arasındaki bağı doğru anlayıp kavrayacak ve gelecek ufkunu buna göre çizecek, üç dilde eğitim veren nitelikli nesiller yetiştirmeyi hedeflemiştir.

İbn Haldun Üniversitesi; eğitim yapılarını tasarlamak ve bu alanda örnek ve öncü bir projeyi hayata geçirmek için “Uluslararası Davetle, Mimari Konsept Proje Temini Hizmet Alımı” yöntemiyle bir proje yarışması başlatılması uygun görüldü.

2017 yılında İbn Haldun Üniversitesi’nin işlevsel ve fiziki nitelikleri, bağlı olduğu medeniyetin ana akslarını örecek bu medeniyetin genel ifadesi ve kodlayıcı unsuru olarak bir takım parametreler görsel ve düşünsel imgeler olarak belirlendi. Belirlenen bu parametreler ihtiyaca göre yeniden yorumlanarak kullanım alanına dâhil edilerek mimari yarışma şartnamesi ve tasarım fikri hazırlandı.

”kendin bilmek…”

İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
Sen kendin bilmez isen, ha bu nice okumaktır!

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:100/2-Beyoğlu/İstanbul