Hizmetlerimiz

Planlama,
Konsept ve İçerik Geliştirme,
Şematik Çalışma,
Grafik tasarım,
Tamamlayıcı Unsurlar,
Mekânsal tasarım,
Üretim,
Kurulum

Kurum

Oxford Üniversitesi Pitt Rivers Müzesi

Memoirs in My Suitcase

Türkiye diasporasının 60 yıllık göç serüveninin anlatıldığı sergi, işçilerin hem şahsi hem de müşterek hikâyelerini, bir ömre bedel deneyimlerini, her biri artık tarihi vesika olan fotoğraflarını ve bu uzun yolculuğun sembolü eşyalarını bir araya getirdi. 

Kimi düğün parasını denkleştirmek, kimi traktör parasını çıkarmak, kimi de memlekete para gönderebilmek umuduyla yola çıkan binlerce insanın yıllar içerisinde bağlandığı ortak kader, serginin çıkış noktalarından biri oldu. Yıllarca memlekete dönememenin ve sevdiklerine hasret kalmanın karşılığı olan mektuplar, kasetler, fotoğraflar ve göç ile özdeşleşen eşya, serginin ana dayanakları olarak ele alındı. Geliştirilen konseptte tematik üniteler ve grafikler, “dağılmak”, “saçılmak”, “yayılmak” anlamlarını taşıyan “diaspora” kelimesine atıf yapılacak şekilde tasarlandı; DiasporaTürk koleksiyonundan ve göçmen ailelerden alınan hatıratla uyumlu şekilde kurgulandı. 

10 Aralık 2019–31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Oxford Üniversitesi Pitt Rivers Müzesi’nde ziyarete açılan sergiyle birlikte düzenlenen toplantılar da 1960’larda Sirkeci Garı’ndan elde tahta bavullarla çıkılan bu meşakkatli yolculuğun daha iyi anlaşılmasını sağladı.

Anlatılan bizim hikâyemiz

1960’larda Sirkeci Garı’ndan elde tahta bavullarla çıkılan meşakkatli yolculuğun hikâyesi, bu ağır yükü ömürleri boyunca taşıyanların hatıralarına yaslanılarak anlatıldı.

 

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:100/2-Beyoğlu/İstanbul