Medeniyet Mirası Sergisi

Batıya Akan Nehir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde İspanya Krallığı ile birlikte Birleşmiş Milletler bünyesinde “Medeniyetler İttifakı” adıyla başlatılan girişim tarafından teması “Medeniyet” olan Kocaeli Kitap Fuarı’nda uluslararası bir sempozyum ve bir sergi düzenlenmiştir. 300 m2’lik bir alana yayılan “Medeniyet Mirası Sergisi”, Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika uygarlıklarının ortak geçmiş ve değerlerinden hareketle gelecekte birlikte nasıl ve ne şekilde bir arada uyumla yaşanabileceğine dair genel bir perspektif sunar. 2 adet ışıklı harita ekran üzerinde Kadim Medeniyetler ile Batıya Akan Nehir haritaları sergilenir.