Hizmetlerimiz

Planlama,
Konsept ve İçerik Geliştirme,
Şematik Çalışma,
Grafik tasarım,
Tamamlayıcı Unsurlar,
Üretim.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Cepheleri

I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun savaştığı cepheleri kapsayan fotoğraf, belge, harita ve krokilerden oluşan kitap, geniş bir coğrafyada savaşmak zorunda kaldığımız ve yüzbinlerce kayıp verdiğimiz Cihan Harbi’ne dair hafızayı canlı tutmak amacıyla hazırlandı. 

Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi ve Harbiye Askeri Müzesi koleksiyonlarında yer alan ve daha önce yayınlanmamış fotoğraflara da yer verilen kitap, seferberlik ilanıyla birlikte askerlerin silah altına alınmasından cephelere gidişlerini, buradaki gündelik hayatı, teftişleri, çarpışmaları, esir kamplarını, geride bırakılan şehitlikleri ve son gününe kadar savaşı ele alıyor. Çanakkale’den Irak-İran’a, Libya’dan Galiçya’ya kadar pek çok cephede türlü güçlüklere rağmen mücadele veren asker ve komuta kademesinin yaşamına ışık tutuyor. Kurmay Binbaşı Mehmet Emin’in kaleminden Kafkasya Cephesi’ni anlattığı bölüm ise birebir tanıklığa dayanması itibariyle yaşananları daha yakından anlama ve o anı yaşama fırsatı sunuyor.  

Bu kitap, dünyada sınırların yeniden çizildiği harp sonrasında Kurtuluş Savaşı’nı yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran komutanların cephelerde kazandığı büyük tecrübeyi görmek açısından da oldukça kıymetli bir görsel kaynak oluşturuyor.  

7 düvele meydan okuyanlar

Kitap, Osmanlı Devleti’nin bir ölüm-kalım mücadelesi verdiği I. Dünya Savaşı’nda yedi ayrı cephede yedi devletin ordularına karşı verilen mücadeleye, kahramanlarının gözünden tanıklık ediyor.

 

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:100/2-Beyoğlu/İstanbul