Hizmetlerimiz

Planlama,
İçerik Geliştirme ve Düzenleme,
İllüstrasyon,
Grafik tasarım,
Üretim.

Kurum

Dünya Etnospor Konfederasyonu

Geleneksel Çocuk Oyunları

Tarihin ilk dönemlerinden bugüne kadar bütün toplumlar benzer şekillerde oyunlar oynamış ve oynatmışlardır. Çocuk, genç, yaşlı ya da kadın, erkek fark etmeksizin oyun, sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir.

 Johan Huizinga Homo Ludens adlı eserinde hayvanların da oyun oynadığına dikkat çekerek oyunun kültürden daha eski olduğunu ifade etmiş ve oyunun fizyolojik bir olgunun sınırlarını aşarak anlam bakımından zengin işlevlere sahip olduğunu belirtmiştir. Kültürümüzün en önemli sözlü ve yazılı kaynakları olan Oğuz Kağan Destanı’nda, Manas Destanı’nda, Divan-ı Lügat-it Türk’te, Kutadgu Bilig’de, Volga Bulgar Kitabelerinde, Dede Korkut Kitabı’nda, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde oyun kelimesiyle karşılaşırız.

Kültürümüzün önemli bir taşıyıcısı olan geleneksel çocuk oyunlarının kültür tarihi içindeki yerini ve oynama şekillerini özgün illüstrasyonlarıyla aktaran bu kitap, Türk toplumunun ne kadar zengin bir oyun ve oyuncak belleğine sahip olduğunu gösteriyor.

“Benimle aşık atma”

Geleneksel çocuk oyunlarının kültür tarihi içindeki yerini ve oynama şekillerini özgün illüstrasyonlarıyla aktaran bu kitap, Türk toplumunun ne kadar zengin bir oyun ve oyuncak belleğine sahip olduğunu gösteriyor.

 

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:100/2-Beyoğlu/İstanbul