Geleneksel Çocuk Oyunları Kitabı

Çocuk, genç, yaşlı ya da kadın, erkek fark etmeksizin oyun, sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş fizyolojik bir olgunun sınırlarını aşarak kültürlerin oluşmasında kurucu rol üstlenmiştir. Oyunlarda kullanılan nesnelerin, oyun mekânlarının, oyuncu sayılarının ve oyun türlerinin çeşitliliği Türk toplumunun ne kadar zengin bir oyun ve oyuncak belleğine sahip olduğunun göstergesidir. Somut Olmayan Kültürel Miras üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Zeynep BAKİ NALCIOĞLU’nun makalesi, çocuklar ve genel okuyucu dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve oyunların ruhuyla uyumlu illüstrasyonlarla zenginleştirilerek kitaplaştırılmıştır.
Çocuk, genç, yaşlı ya da kadın, erkek fark etmeksizin oyun, sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş fizyolojik bir olgunun sınırlarını aşarak kültürlerin oluşmasında kurucu rol üstlenmiştir. Oyunlarda kullanılan nesnelerin, oyun mekânlarının, oyuncu sayılarının ve oyun türlerinin çeşitliliği Türk toplumunun ne kadar zengin bir oyun ve oyuncak belleğine sahip olduğunun göstergesidir. Somut Olmayan Kültürel Miras üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Zeynep BAKİ NALCIOĞLU’nun makalesi, çocuklar ve genel okuyucu dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve oyunların ruhuyla uyumlu illüstrasyonlarla zenginleştirilerek kitaplaştırılmıştır.