Hizmetlerimiz

Planlama,
Konsept ve İçerik Geliştirme,
Kentsel Tasarım,
Modelleme.

Kurum

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Ahlat Kültür Parkı

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerindeki en önemli tarihi tanığı olan ve o döneme ait izleri 1000 yıldır büyük bir özenle koruyan Ahlat, bulunduğu stratejik konumu itibariyle birçok medeniyetin de ev sahipliğini üstlenmiştir. Türklerin ata sporları olan atlı binicilik ve okçuluğu da Türklerin ilk ayak bastığı topraklarda icra etmek projenin önemli tasarım kararlarından biri haline gelmiştir.

Bu minvalde 2020 yılında Ahlat Kültür Parkı günümüze kadar aktarılmış geleneksel kültür ve sporların icra edileceği fonksiyonlar kentsel ölçekli tasarımları ve planları yapıldı.

İlk ayak sesleri…

Türklerin ata sporları olan atlı binicilik ve okçuluğu da Türklerin ilk ayak bastığı topraklarda yeniden hayat bulması.

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:100/2-Beyoğlu/İstanbul