Hizmetlerimiz

Planlama,
Konsept ve İçerik Geliştirme,
Envanter ve Koleksiyon Temini,
Grafik Tasarım,
Katalog Tasarımı.

Kurum

Türkiye Hukuk Platformu

27 Mayıs’ın İlk Şehidi: Namık Gedik

27 Mayıs’ın İlk Şehidi Dâhiliye Vekili Dr. Namık Gedik, millet ve memleket yolunda önemli vazifeler ifa retmiş mühim simalarından birinin hayatını çeşitli yönleriyle panoramik sayılabilecek bir çerçevede yeni bilgi, belge ve fotoğraflarla gün ışığına çıkarıyor.

Türkiye’de tek partili hayattan çok partili hayata geçerken millete hizmet ederek memleketin kaderinde söz sahibi olabileceği ihtimaliyle hareket eden, gücünü böylesi bir ihtimal üzerinde yoğunlaştırmaya çalışan kuşak, siyasi alanın teşekkülünde önemli roller oynadı. 1946 Ruhu ile başlayan bu normalleşme süreci 27 Mayıs Darbesi ile akamete uğratıldı.
Gençlik yıllarında şiirleriyle öne çıkan Dâhiliye Vekili Dr. Namık Gedik, Başvekil Adnan Menderes’in daveti üzerine siyasete atıldı. “Yeter! Söz milletindir!” diyerek bir araya gelen isimler arasında yer alarak Demokrat Parti’den milletvekili seçildi.

Namık Gedik’in yer aldığı diğer birçok müstakil konu kadar, Türkiye’deki ilk darbeye giden sürecin taşlarının nasıl döşendiği sorusu, bir bütün olarak elinizdeki bu çalışmada ana hatlarıyla tartışmaya açılmıştır. Bütün bunlarda eserin ana aksı olarak Namık Gedik odağımda ele alınarak analiz edilmeye çalışılmıştır. O nedenle okurun karşısında çoklu, farklı ve hatta arzu edildiği gibi ezber bozucu karşılaştırmalara kapı açan bir Namık Gedik panoraması bulunmaktadır.

27 Mayıs’ın İlk Şehidi

Kitap, çok partili siyasi hayatımızın atılım devrinin ve darbe ile akamete uğratılmasının panoramasını, dönemin bazı gelişmeleri üzerinden çok zengin bir görsel malzeme üzerinden, kapsamlı bir analizle çiziyor.

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:100/2-Beyoğlu/İstanbul