Manifesto

Bir tasarım ve düşünme imkânı: KARE.
Hakikat zorunlu olarak köşelidir.
Modern olan ise köşelerden arındırılmıştır.
Sorun şudur:
Mukadder olan modern olamaz.
O halde karar almak bir zorunluluktur.
Zorunlu olmak ise zorunlu olarak Kare’dir.
Kare’nin içinde kalmayı isteyenler ile
“ilerleme”yi arzulayanlar için karar kılınmış tek bir mekândan söz edilebilir.
Bu karşıt “iki”nin Kare’ye konumlanışı tasarımı zorunlu kılar.
Oysa “ilerlemek” tasarıma manidir.
Bu nedenle hakikat Kare’nin içinde yer alma arzusunda olanın konumlanışıyla alakalıdır.
Karşıt “iki”nin diğerine tanımladığı alan karşıt “bir’in köşesidir.
Köşenin varlığı hakikattır. Hakikatın tasarımı ise Kare’dir.