TÜRKİYE’NİN YOLCULUĞU

“İstanbul Gençlik Festivali” ve “3. Etnospor Kültür Festivali” kapsamında Yenikapı etkinlik alanında konumlandırılan Türkiye’nin Yolculuğu sergisi bir zaman tüneli şeklinde tasarlanmıştır.

Türklerin Anadolu’daki tarihinin kilometre taşları sayılabilecek olaylar üzerinden kurgulanan seksiyonlar, bu manada başlangıç noktası olarak kabul edilen 1071 Malazgirt Zaferi ile yola koyulur, İstanbul’un Fethi’nden Çanakkale Savaşı’na ve yakın siyasi tarihteki darbe girişimlerine dek uzanır.

Sergide, Orta Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarına dikilen Göktürk Anıtları’ndaki formu yüzyıllar sonra Ahlat’taki Selçuklu mezar taşlarında koruyan, onu bu yolculuk esnasında edindiği tecrübeyle büyük bir incelikle işleyen anlayış gözler önüne serilir. Bu coğrafyanın yetiştirdiği ilim adamlarına, mütefekkirlere, şairlere geniş bir yer ayrılır.

Çeşitli ses ve koku efekti ile interaktif uygulamaların kullanıldığı sergide ziyaretçi, Zonaro’nun fırçasından aşina olduğumuz “Fatih’in İstanbul’a Girişi” tablosunun birden canlanmasına tanık olur, Tanzimat Fermanı’nın ilanını orijinal metninden dinler, burnuna Çanakkale’deki siperlerden barut kokusu gelir. Bir ekranda 1. Meclis’in açılışına şahit olur, Mustafa Kemal’in burada yaptığı tarihi konuşmaya kulak verir.

Türkiye’nin Yolculuğu sergisi, son bölümü olan “Tarihini Sen Yaz”da gençlerin geleceğe düştüğü notlar aracılığıyla tarihe de kayıt düşer.