MEKTEB-İ TIBBİYYE-İ ŞAHANE’NİN KURULUŞU

Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasında faaliyete geçen Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin Kuruluşu” sergisi, modern tıp eğitiminin dünyada ve ülkemizde geçirdiği evreleri çeşitli belge, obje ve kıyafetler üzerinden anlatmıştır.