MEDENİYET MİRASI SERGİSİ

Günümüzde tüm dünyanın büyük bir krizden geçmekte olduğu ve bu krizin temelde bir medeniyet krizi olduğu aşikardır. Bu krizin temelinde bağnazlıklar, bilgisizlikler, tahammülsüzlükler, önyargılar, düşmanlıklar, kin ve nefret duyguları, terör ve şiddet eylemleri, savaş ve saldırganlık eğilimleri yatmaktadır. Bu medeniyet krizinin, insanlığın uzun asırlar içerisinde oluşturup geliştirdiği evrensel değerleri kökten tehdit etmekte olduğu açıktır. Savaş, çatışma, terör belalarının yanı sıra, çevre kirliliği, insani ve ahlaki değerlerin erozyonu, gerek toplumlar gerekse milletler arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikler küremizi yaşanmaz hale getirmek için adeta el birliği etmektedirler. Yaşanan tüm bu sıkıntılara karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde İspanya Krallığı ile birlikte Birleşmiş Milletler bünyesinde “Medeniyetler İttifakı” girişimi başlatılmıştır. Şimdiye kadar bu oluşuma, 127 ülke ve 20 civarında uluslararası kuruluş katılmıştır.

Bu girişim tarafından bu yıl teması “Medeniyet” olan Kocaeli Kitap Fuarı’nda uluslararası bir sempozyum ve bir sergi düzenlenmiştir.

300 m2’lik bir alana yayılan “Medeniyet Mirası Sergisi”, Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika uygarlıklarının ortak geçmiş ve değerlerinden hareketle gelecekte birlikte nasıl ve ne şekilde bir arada uyumla yaşanabileceğine dair genel bir perspektif sunar. 2 adet ışıklı harita ekran üzerinde Kadim Medeniyetler ile Batıya Akan Nehir haritaları sergilenir. Bu esnada BBC’nin çeşitli belgesellerine imza atan bir ekip tarafından konunun uzmanlarının danışmanlığında hazırlanan Batıya Akan Nehir adlı belgeselde projeksiyon yardımıyla izlenebilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın tarafından yapılan sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, birçok bölge milletvekili de iştirak etmiş, sergi fuar katılımcılarınca da büyük ilgi görmüştür.