KARELOK

İnsan ile eşya arasında mutlak bir dizilim ilişkisi vardır. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için eşyayı biçimlendirmek ister. Bu her türlü biçimlendirmenin adına tasarım diyebiliriz. Tasarımlar çoğunlukla şekiller üzerinden tarif edilir. Mimari yapılardan gündelik kullanım eşyalarına kadar pek çok eşya geometrik şekli üzerinden tanımlanır. Bu geometrik dizilim eşyanın sadece şekline değil aynı zamanda sayısına da etki eder. Bu sayısal değer eş zamanlı olarak bir ölçeklendirme görevi de görebilir. Geometrik biçimler içerisinde özellikle tarihi yapılarda karşılaştığımız şekil karedir.

Kare, İslam mimari ve süsleme sanatlarında da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Karenin İslam mimarisindeki konumlanışı parça bütün ilişkisi içerisinde düzenli bir dizilime sahiptir. Bu dizilim bize karenin aynı zamanda elverişli bir tasarım biçimi olduğunu hatırlatır. Bu tasarımın mevcut örneklerinde karşımıza çıkan kullanım şekline bağlı olarak elde ettiğimiz iki temel şekil bize yeni tasarım çalışmaları için özgün model üretme imkânını sağlamıştır.

Bu iki temel şeklin farklı diziliminden ortaya çıkan şekiller her ne kadar özgün modeller olsa da tarihi geçmişiyle bağlantılı kimliğini de temsil etmektedir. Karenin tektonik ilerleyişine uygun olarak parçalanması ile ortaya çıkan bu iki temel tasarım nesnesi bizim için yeni bir tasarım ve düşünme imkânıdır.

KARELOK tasarım oyunu bu anlayışla kesişerek geliştirildi. Geometri, tasarım ve mimari disiplinler arasındaki ilişkiye dikkat çeken bu oyun, karenin simetrik bölümlenmesi ile elde edilen üç boyutlu iki tip modelden oluşur.  Parçalar iki boyutlu dizilimde desenleri, üç boyutlu dizilimde ise biçimleri ifade eder. Üç boyutlu parçaların tasarımda iki boyutlu ve üç boyutlu dizilimi aynı anda gerçekleştirmesi eş zamanlı olarak iki boyutlu ve üç boyutlu düşünmeyi sağlar. Bu özellik sayesinde KARELOK temel tasarım eğitiminde eğlenceli ve pratik bir öğrenime kapı açar.

KARELOK, karenin tarihsel niteliğini de esas alarak tarihsel mimarideki tasarım detaylarını, tasarımın tarihi ve sanatsal biçimlerini hatırlamaya ve deneyimlemeye de yardımcı olur. Özellikle geleneksel motiflerin ve biçimlerin temel geometrik formlarının öğrenilmesinde ve tasarım yöntemlerinin keşfedilmesinde etkili bir eğitim biçimi sunar.