I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI CEPHELERİ

Harbiye Askeri Müzesi’nde hayata geçirilen “I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Sergisi” konulu serginin geniş kapsamlı bir kitabı olarak hazırlanan eserde 700’ün üzerinde –çoğu ilk kez yayınlanan– fotoğraf ve cephelerin ayrıntılı olarak anlatıldığı yazılar bulunmaktadır. I. Dünya Savaşı’na Osmanlı’nın katılmasına dair padişahın iradesiyle başlayan süreci, seferberlik hazırlıklarından cephe harekâtlarına kadar ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seren kitap, bu savaşta yer alan isimli-isimsiz pek çok kahramanın cephe gerisindeki gündelik hayatına da ışık tutuyor.