AHİ EVRAN KÜLLİYESİ AHİLİK MÜZESİ

Ahi Evran Külliyesi ve Müzesi’nde tesiri kuşaklar boyunca sürmüş Ahilik teşkilatının izleri dini, siyasi, iktisadi ve sosyolojik açılardan anlatılırken sergilenen objeler aracılığıyla bu köklü kurumun üretimdeki rolü hem emek gücü hem de yaslandığı tecrübe ve estetik anlayışı da aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu projede ziyaretçi ahilikle alakalı “büyük resmi” görürken biraz daha yaklaştığında, yakından baktığında asıl hikâyenin her biri tarihin farklı bir evresine yaslanmış “ayrıntılarda” olduğunu görecek, hissedecek. İçerideki sesler, kokular ona bir şey hatırlatacak, onu bir yere davet edecek. Bir dükkânın atölyesinde yahut bir plazanın en hareketli katındaki çalışmasının, prensiplerinin, iş ahlakının aslında esasen bir parçası olduğu köklü bir teşkilatın ürünü, bu geleneğin sonucu olduğunu anlayacak. Bu “büyük hikaye”deki rolünü daha iyi kavrayacak, belki de nakledecek.

Proje Ahiliğin dini, felsefi ve ahlaki olarak dayandığı “Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet”ten müteşekkil, “Dört Kapı” kavramı üzerine inşa edildi.

Müze alanı fonksiyonel olarak Ahi tekkelerinin misafirlerini — 4 merasimi içeren — kabulü esasına göre düzenlenmiştir: 1. Selamlama, 2. Ağırlama, 3. Terbiye ve Uğurlama.

Selamlama kısmında ziyaretçi Pirler Meclisi seksiyonunda Ahiliğin önde gelen isimlerinin sohbetine dahil olacak, Ağırlama’da Fütüvvet hareketi ve Ahilik yoluyla ilgili teorik bilgiyle donanacaktır. Terbiye kısmı, esnafın geleneksel üretimin modeli ve biçimine ayrılırken Uğurlama ile bu müze deneyimi zenginleştirilecektir.